Profilul Școlii

Liceul Tehnologic “Marin Grigore Năstase” Tărtăşeşti

Cuprinde forme de învăţământ pentru liceu – cursuri de zi dar si seral – filiera tehnologică, invatamant profesional si invatamant postliceal, pregătind cu şanse egale elevi provenind din zona de sud a judeţului, şcolile din comunele: Tărtăşeşti, Brezoaiele, Slobozia Moară, Ciocăneşti, Crevedia şi Cosoba- jud Giurgiu dar si din orasul Racari.Învăţământul liceal prin filiera tehnologică învăţământ de zi, oferă:

 • Profil Resurse Naturale şi protecţia mediului cu specializarile:
  • tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului;
  • tehnician agronom.
 • Profil Tehnic cu specializarile:
  • tehnician transporturi;
  • tehnician mecanic intretinere si reparatii.
 • Profil Tehnic-invatamant profesional de 3 ani cu specializarea:
  • mecanic auto.

Învățământul postliceal, învățământ de zi, oferă calificări în domeniile:

 • Sănătăte și asistență pedagogică, calificare: asistent medical generalist;
 • Informatică, calificarea : Analist programator; Administrator rețele locale și de comunicații.

O școală pentru viitorul tău

Beneficiind de un parteneriat acceptat de primăriile comunelor: Tărtăşeşti, Brezoaiele, Slobozia Moară şi Ciocăneşti şi de IJP Rutieră, precum şi de suportul Oficiului judeţean de Consultanţă Agricolă, şcoala califică prin filiera tehnologică a învăţământului liceal, cursuri de zi si seral, meseriile:

 • tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului;
 • tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii;
 • agricultor culturi de camp

Au fost realizate cursuri de reconversie profesională în colaborare cu Agenţia Judeţeană de Consultanţă Agricolă.

În anul şcolar 2019 – 2020, au fost înscrişi 640 de elevi la cursuri de zi, liceu şi Invatamant Profesional si Tehnic si invatamant postliceal  – invatamant de zi si seral.

Şcoala are un personal didactic format din 42 persoane, personal didactic auxiliar format din 4 persoane şi un personal administrativ format din 7 persoane.

În ultimii ani, baza materială a şcolii s-a transformat, s-a modernizat şi s-a adaptat noilor oferte educaţionale conţinând în prezent spaţii de instruire şi spaţii auxiliare.


Realizările şcolii:

 • centrală termică;
 • construcţia sălii de sport;
 • modernizarea toaletelor şi a sălilor de clasă;
 • instalarea camerelor de supraveghere pe holurile   liceului;

În anul şcolar 2006-2007 prin finanţare de la Guvernul ţării s-au dotat laboratoarele de fizică, chimie, biologie, sala de sport şi biblioteca şcolii.

Un număr de 17 cadre didactice au participat la programul de formare PHARE 2006 prin Universitatea Valachia Târgovişte, program cotat cu 90 de credite.

În  anul școlar 2017  un  număr de  21  cadre didactice  au  participat  la  progarmul  de  formare  ”Consiliere, dezvoltare  personala  si  orientare  în  cariera  elevilor”,

Un  alt  program  la  care  au  participat  în  anul  2018  un  număr  de  27  de  profesori a  fost ,,Managent  educational  strategic,,

În  anul  2019  19  profeasori  au  finalizat  cursurile   ,,Educatie  Antreprenoriala,, și  ,,Consiliere  și  orientare  privind  cariera ,,