Misiunea şi Viziunea

Viziunea Școlii

Educaţia este cel mai puternic motor al schimbării sociale şi al dezvoltării, dar pentru activarea acestui motor este nevoie de schimbări fundamentale care să faciliteze dezvoltarea unei societăţi echitabile bazate pe cunoaştere. Pornind de la aceasta idee, Liceul Tehnologic “Marin Grigore Năstase” Tărtăşeşti îşi propune să stimuleze  interesul tinerilor din zona de referinta pentru profesiuni in acord cu dinamica accelerata a pietei fortei de munca  prin diversificarea ofertei  educationale, imbunatatirea demersului pedagogic pentru stimularea creativitatii elevilor, introducerea metodelor si tehnicilor specifice societatii cunoasterii   în procesul de învăţământ, cresterea gradului de insertie al absolvenţilor in viata activa.


Misiunea Școlii

Liceul Tehnologic “Marin Grigore Năstase” Tărtăşeşti, împletind pregătirea teoretică cu cea practică, educă elevii pentru viaţă, dezvoltă o gândire ştiinţifică, abilităţi, competenţe care fac posibilă formarea elevilor ca buni cetăţeni, capabili să se integreze facil comunităţii şi să se adapteze la schimbările rapide care au loc în jurul lor, adica – cu alte cuvinte- sa fie adaptabili în varii –situații generate de ritmul accelerat al vieții secolului al XXI-lea.