Prezentarea școlii

Particularităţi

 • Şcoală de tradiţie în domeniul agricol;
 • Teren arabil;
 • Autofinanţare;
 • Încadrare cu personal calificat;
 • Parteneriate cu şcoli europene;
 • Spaţii de învăţământ reabilitate

Calificările oferite

Pregătirea elevilor în unitatea noastră, în anul şcolar 2019-2020, se realizează pe următoarele trasee:

Liceu (nivel IV)

Profil resurse naturale şi protecţia mediului:

 • specializarea:tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului  –  4clase/ 94 locuri;
 • specializarea:tehnician agronom  –  4clase/ 80 locuri;2 liceu+1seral

Profil tehnic:

 • specializarile :tehnician transporturi si tehnician mecanic intretinere si reparatii – 4 clase/91 locuri.

Invatamant profesional de trei ani

Profil tehnic:

 • specializarea:mecanic auto – 2 clase/ 69 locuri

Invatamant postliceal

Sănătăte și asistență pedagogică, calificare :

 • asistent medical generalist – 28 locuri

Informatică, calificarea:

 • Analist programator – 28 locuri;
 • Administrator rețele locale și de comunicații – 28 locuri.

Calificările oferă elevilor o gamă de abilităţi, cunoştinţe si capacităţi de înţelegere în cadrul unor contexte bine structurate prin intermediul unor activităţi de instruire şi învăţare practică atât în cadrul formal al şcolii, cât şi la agentul economic.

Liceului Tehologic “Marin Grigore Năstase” Tărtășești va fi recunoscut pe plan regional pentru:

 • calitatea şi finalitatea pregătirii profesionale;
 • înalta calitate a educaţiei şi a procesului de predare-învăţare focalizat pe elev;
 • puternica motivatie, angajare şi pregătire profesională a corpului profesoral şi al elevilor;
 • participare prin educaţie şi instruire la dezvoltarea durabilă a comunităţii locale;
 • climat organizaţional intelectual oferit atât profesorilor, cât şi elevilor;
 • responsabilitatea actiunilor personalului didactic si ale elevilor;
 • managementul performant;
 • responsabilizarea părinţilor elevilor faţă de actul educaţional;
 • creşterea cuantumului resurselor financiare atrase;
 • cultivarea unui comportament tolerant, democratic;
 • stimularea încrederii în sine, în puterea individului de a imagina, de a crea şi de a lucra în echipă;