ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL – CURS DE SERAL

Oferta scolară a fost elaborată ca răspuns la cererea de pe piaţa forţei de muncă si cuprinde curriculum-ul naţional corespunzător fiecărui niveleducaţional şi fiecărui nivel de studiu şi curriculum la decizia şcolii / curriculum de dezvoltare locală.

Limbile străine studiate în şcoală sunt: engleza şi franceza.

La începutul anului şcolar 2018 – 2019 structura efectivelor de elevi cu  un  număr  de  595 se prezintă după cum urmează:

Forma de învăţământ Liceu/ SAM Nivel I Nivel II
XI a.c.
Nivel III
XI-XII-XIII
Număr elevi înscrişi la început de an şcolar 263 38 280
Număr elevi rămaşi la sfârşitul anului şcolar 270 38 287
Număr elevi veniţi prin transfer 8 7
Număr elevi plecaţi prin transfer 1
Număr elevi promovaţi 240 34 249
Număr elevi repetenţi 40 38
Număr elevi neşcolarizaţi            Din care 19
– Număr elevi exmatriculaţi
– Număr elevi retraşi 12
– Abandon şcolar 6
– Neprezentaţi 1
Procent de promovabilitate 0,88% 89% 0,87%

Din analiza comparativă a numărului de elevi înscrisi la clasele a IX-a liceu si numărul de absolvenţi pe niveluri de instruire s-a constatat că în fiecare an elevii au părăsit şcoala datorită lipsei de resurse financiare, plecării în străinătate a părinţilor şi elevilor, dezinteresului din partea elevilor şi părinţilor pentru educaţie etc.

În anul şcolar 2016 – 2017 domeniul prioritar de pregătire – agricultură – a înregistrat o stagnare în ceea ce priveşte interesul manifestat de absolvenţii claselor a VIII-a. Acest aspect este reflectat în planul de şcolarizare realizat în proporţie de 50% (din 2 clase propuse, s-a realizat 1 în acest domeniu,  clasa de liceu.

În anul școlar 2019-2020 situația  efectivelor de elevi este următoarea la începutul anului școlar:

Nr.crt   Clasa Nr. elevi Domeniu Specializare
1 Liceu zi IX A 28 uman Filologie
2 Profesional IX B 28 mecanica Mecanic auto
3 Profesional IX C 27 Turism şi alimentaţie bucătar
4 Profesional IX D 26 Turism şi alimentaţie Ospătar
5 Liceu seral IX E 28 Resurse naturale şi protecţia mediului Horticultor
6 Liceu zi X A 16 Resurse naturale şi protecţia mediului Resurse naturale şi protecţia mediului
7 Profesional X B 24 mecanica Mecanic auto
8 Profesional X C 15/15 Turism şi alimentaţie Bucătar/ospătar
9 Liceu seral X D 34 Resurse naturale şi protecţia mediului Agronom
10 Liceu zi XI A 29 Resurse naturale şi protecţia mediului Technician ecolog  şi protecţia calităţii mediului
11 Profesional XI B 26 mecanica Mecanic auto
12 Profesional XI C 16/14 Turism şi alimentaţie Bucătar/ospătar
13 Liceu seral XI D 35 Mecanică Tehnician transporturi
14 Liceu seral XI E 26 Resurse naturale şi protecţia mediului Tehnician ecolog  şi protecţia calităţii mediului
15 Liceu seral XI F 25 Resurse naturale şi protecţia mediului Tehnician horticultor
16 Liceu zi XII A 33 Resurse naturale şi protecţia mediului Tehnician ecolog  şi protecţia calităţii mediului
17 Liceu seral XII D 34 Mecanică Tehnician transporturi
18 Liceu seral XII E 35 Mecanică Tehnician mecanic întreţinere şi reparaţii
19 Liceu seral XIII D 40 Mecanică Tehnician mecanic întreţinere şi reparaţii
20 Postliceal Anul I 29 Sănătate şi asistenţă pedagogică Asistent medical generalist
21 Postliceal Anul I 27 Informatică Administrator de reţele locale şi de comunicare
22 Postliceal Anul I 28 Informatică Analist programator
  TOTAL   638